Att hitta rätt bland svenska skolor

30 maj 2019 jonas olsson
Att hitta rätt bland svenska skolor

Att hitta rätt skola för sitt eller sina barn kan vara en riktig utmaning. Idag finns det många skolor att välja bland, varav många har egna profiler eller pedagogiska inriktningar. Att försöka navigera bland dem alla och hitta den rätta skolan för varje enskilt barn kan kännas som ett överväldigande och stressigt uppdrag.

En lugnande tanke att ha i bakhuvudet är att alla svenska skolor måste följa skolverkets rekommendationer och den svenska skollagen. Så oavsett vilken skola det blir i slutändan kommer barnen undervisas och betygsättas efter samma riktlinjer.

 

Det fria skolvalet

I Sverige har vi ett så kallat fritt skolval, vilket i praktiken innebär att vårdnadshavare och elever har rätt att söka till de skolor de vill, båda kommunala och fristående skolor. Det fria skolvalet infördes 1992.

För att se till att skolor har en så rättvis finansiering som möjligt har vi i Sverige sedan dess haft skolpeng. Den är knuten till varje enskild elev vilket innebär att om en elev byter skola följer skolpengen med dit. Tanken med skolpengen är att alla ska ha samma möjlighet att fritt välja genom att ta ut avgifter. Utan skolpengen skulle fristående skolor nämligen behöva finansiera sin verksamhet.

En del skolor har ett kösystem för intagning medan andra tar in elever utan köplats i mån av möjlighet och kapacitet.

Att hitta rätt skola för ditt barn

Det finns skolor som fokuserar på individuell anpassning av undervisningen, skolor som satsar på undervisning i andra former än den klassiska katederundervisningen och skolor med exempelvis idrotts -eller kreativa profiler, bara för att nämna några varianter.

Friskola Svedala är en skola i Malmö som jobbar efter friluftsfrämjandets pedagogik, även kallad I Ur och Skur. Grunden i deras pedagogik är friluftsliv, upplevelsebaserat lärande och medvetet ledarskap. Stora delar av undervisningen sker därför utomhus i naturen. Deras ambition är att erbjuda en skolmiljö som främjar nyfikenhet, trygghet och god hälsa hos eleverna.

Fler nyheter