Det kan vara viktigt att ha upprättat ett äktenskapsförord trots att äktenskapet varar livet ut

03 augusti 2021 Cecilia Olsson

Att gifta sig kan vara bland det största man gör i sitt liv. Man lovar en annan person att finnas där och älska honom eller henne i nöd och lust. Förutom att det handlar om kärlek så har ett äktenskap även juridiska regler kopplat till sig. Till exempel så innebär det i regel att egendomen räknas som gemensam, även kallat giftorättsgods, om inget annat angetts och ska därmed delas lika vid en eventuell framtida bodelning. Även om det kan kännas oromantiskt så kan det därför vara viktigt att upprätta ett äktenskapsförord. 

Man behöver inte vara egoistisk bara för att man vill skydda sin egendom

I ett äktenskapsförord kan man nämligen ange om det finns egendom som ska räknas som enskild vid en separation eller ett dödsfall. Det kan till exempel handla om att en av makarna har en fastighet eller ägodelar som tillhört släkten i många år och det kan därmed kännas viktigt att det fortsätter att vara så. Det kan även handla om att den ena parten har en förmögenhet eller ett företag som man inte vill dela upp vid en skilsmässa. Ett äktenskapsförord kan också vara bra för att skydda egendom vid dödsfall.

Det kan därmed vara viktigt att upprätta ett äktenskapsförord trots att man aldrig skiljer sig. Man vill trots allt ändå tro att de allra flesta par som beslutar att gifta sig har tron på att äktenskapet kommer att hålla till döden skiljer dem åt. Så även om det kan kännas oromantiskt att skriva avtal gällande egendom så kan det vara till stor hjälp i framtiden. 

Se till att äktenskapsförordet är giltigt 

Det är såklart viktigt att se till så att äktenskapsförordet är giltigt när det väl gäller. Det krävs bland annat att äktenskapsförordet är skriftligt, undertecknat av bägge parter samt registrerat hos Skatteverket. Är man i behov av hjälp vid upprättandet av ett äktenskapsförord då kan man vända sig till en jurist. Nordins Juristbyrå erbjuder juridiska konsultationer inom familjerätten och kan bland annat hjälpa till med att upprätta Äktenskapsförord.

Fler nyheter