Kompressorerna har många användningsområden

Kompressorerna har många användningsområden

För att kunna använda sig av tryckluft behövs en kompressor, det vill säga en maskin som trycker ihop luften, något som kallas för att komprimera luft. Det finns ett brett användningsområde för kompressorer. Utvecklingen har gått snabbt från stora maskiner och industrier till vardagsanvändning i privat regi. Det finns bra kompressorer på marknaden till ett överkomligt pris och andrahandsmarknaden är stor. Många företag specialiserar sig även på reparationer och uthyrning av kompressorer i Stockholm. Det finns tre olika kategorier av kompressorer: kolvkompressorer, radialkompressorer och axialkompressorer. 

 

Kolvkompressorer

Kolvkompressorn är en hanterbar variant som drivs av en elektrisk motor. Det är också den mest använda typen som passar bra till vardagliga bestyr som att pumpa bildäck, blästra eller blåsa rent i verkstadsutrymmen. Kolvkompressorer är relativt vanliga på marknaden och kan kosta allt från tvåtusen till tiotusen kronor. De består av ett eller flera rör med kolvar som suger in luften och komprimerar den där. 

 

Radialkompressorer

Radialkompressorerna ger en måttlig tryckhöjning och är det är ofta en stor luftmängd som går åt i förhållande till kompressorns storlek. Det är centrifugalkraften som gör att luft sugs in i trumman men hjälp av ett roterande blad och trycker ut luften mot sidorna. Detta gör att luften komprimeras.

 

Axialkompressorer

Inom processindustrin behövs det väldigt stora luftmängder och ganska stor tryckhöjning. Det brukar resultera i att kompressorn behöver vara ganska stor för att vara effektiv. Axialkompressorn används också i exempelvis jetmotorer och i gasturbiner. Den ökade effekten i en axialkompressor beror på de mångbladiga propellrarna som roterar inuti ett rör. Högtryckstvättar använder sig också av kompressorer och en turbin liknar en kompressor, men den arbetar i motsatt riktning. En turbin driver en axialkompressor som blåser luft genom förbränningsrummet där den blandas med bränsle och antänds. Den varma expanderande gasen driver sedan turbinen. Samma princip tillämpas på motorer, då kallas det för turbo.