Med modulsystem etableras snabbt en extra lokal

26 november 2021 Lily Hansen

editorial

Överallt i landet finns det både små och stora lokaler som används inom en mängd olika områden. En lokal kan användas som lager, kontor, skola, butik, vårdlokal med mera. Ibland kan det uppstå behov av tillfälliga lokaler utav olika anledningar. Det kan exempelvis behövas en eller flera lokaler vid reparationer eller ombyggnad av befintliga lokaler.

När det råder behov av lokaler kan det vara någonting som är planerat sedan länge eller akut. Oavsett om det är snabba puckar som gäller eller om det är mindre bråttom så är flyttbara moduler ett perfekt alternativ. Med modulsystem får du snabbt en extra lokal anpassad efter vad den ska användas till. Du kan hyra moduler i hög kvalitet som är designade för att uppfylla alla tänkbara behov.

Det kan handla om ett kontor som blivit för trångt eller extra vårdlokaler vid ombyggnad eller reparation av ett sjukhus. Extra skollokaler, tillfälliga bostäder och mycket annat kan snabbt ordnas med flyttbara moduler. Dessa moduler sätts snabbt på plats och du kan hyra dem så länge du vill. När de sedan inte längre behövs så tas modulerna snabbt bort och kan återanvändas till nytt projekt.  

 

image

 

En tillfällig eller permanent skolpaviljong kan enkelt ordnas med moduler

Ibland kan en skola behöva renoveras eller byggas om och då behövs det tillfälliga lokaler till eleverna. Det kan hända att elevantalet ökar stort något skolår och då kan det behövas extra lokaler för att eleverna ska få det utrymme som de behöver. Med modulsystem kan det enkelt ordnas en komfortabel skolpaviljong. 

Det är viktigt att en skolpaviljong ger bästa möjliga förutsättning för att elever och lärare får en trivsam skolmiljö. När en extra lokal till skolan beställs tas det stor hänsyn till skolans personal och elevernas önskemål. Det kan vara spännande för eleverna att vara med och planera hur den nya skolpaviljongen ska se ut.

Fler nyheter