Olika användningar inom kromatografi

Kromatografi är inget som folk i allmänhet känner till. Det är en beteckning för när man har ett prov och man vill ta reda på vad det innehåller. Det kan komma från en gammal fabrik, ett medicinskåp eller från ett smutsigt dike, och vem vet vad som finns däri? 

Den som arbetar med kromatografi har flera olika metoder till sitt förfogande. Dessa har mer eller mindre fantastiska namn, och de används med den senaste teknologiska utrustningen. Oavsett om man jobbar inom läkemedelsindustrin eller på en miljöavdelning och ska kolla vad som finns i gaser och blandningar, är kromatografi en värdefull analysmetod. 

Biokromatografi eller gaskromatografi 

Det är svåra ord, och man kan inte fråga folk på staden vad detta står för. Det är experternas område, men man kan förklara enkelt så gott det går. Biokromatografi är analys av biologiska prover, alltså organiskt material från människor, växter eller djur. Gaskromatografi är också vad det låter som, en analys av vad en gas innehåller. 

Hur använder man detta, och var får man tag på utrustningen? Båda dessa frågor kan enkelt besvaras genom att säga, jo, man letar på en hemsida, alltså en sida för verkliga proffs, som vill veta mer och fortbilda sig inom sitt område. Samtidigt kan man där hitta all möjlig utrustning.

En hemsida som sammanställer allt 

Det låter väl arbetsbesparande och bekvämt, att man skulle kunna hitta allt man söker på samma hemsida. Men då får man leta där många olika produkter från olika leverantörer finns med, alltså flera modeller av samma sak. Letar du efter en pipett får du upp en mängd olika sorter, och samma gäller för utrustningen för kromatografi. 

Både när man arbetar med hälsoaspekter, miljö, eller föroreningar, biologiska prover såväl som kemikalier, är det tur att kromatografi finns, så att vi kan ta reda på vad som finns i en blandning.