Plastens uppbyggnad

13 juli 2019 jonas olsson
Plastens uppbyggnad

Samlingsnamnet för en stor grupp material som används inom en mängd områden, alltifrån emballage till detaljer inom den medicinska tekniken är “plast”. Men vad består egentligen plast av? Huvudsakligen är plaster uppbyggda av polymerer, det vill säga stora molekyler bestående av många mindre molekyler som bildar en lång kedja och som blandats med en rad olika tillsatser. Vissa är hårda, så kallade härdplaster som inte kan värmas upp utan att deras kemiska struktur ändras. Sedan finns det också termoplaster som mjuknar och kan formas om vid uppvärmning. Kemiskt sett är plaster nästan uteslutande organiska föreningar – ibland sammanfattande kallade för “kolväten”.

Några vanliga kolväten

Organiska föreningar byggs i grunden upp av kol och väte, som antyds av deras samlingsnamn. Alkohol är ett välkänt kolväte som används både som desinficerande ämne inom vården och som njutningsmedel när det i utspädd form serveras på krogen i form av vin, öl eller sprit. Etanol är en alkohol med två kolatomer i sin kemiska struktur – till skillnad från sin “granne” metanol som bara har en kolatom. Det som är gemensamt för de båda är att en av deras väteatomer har bytts ut mot en så kallad OH-grupp, vilket gör att alla alkoholer har namn som slutar på “-ol”.

 

Ett mångsidigt material

Plast består alltså av mycket större molekyler än sina mindre byggstenar, varav några nämnts ovan. Och såväl på arbetet som i hemmet har plast spelat en oerhörd roll alltsedan det uppfanns. Det används till effektiv förvaring av matvaror, och leksaker av alla de slag. Även som byggmaterial har det spelat stor roll för att säkra hus från fuktskador vid olika typer av tilläggsisolering och renovering av gamla fastigheter med oinredda och oisolerade vindar. Det finns oerhört många användningsområden för plast och vill du som funderar på att tilläggsisolera få tag i byggfolie i Stockholm är det lätt att ordna

Fler nyheter