Privatskola i Eskilstuna – stadens bästa?

20 mars 2019 Maja Eriksson
Privatskola i Eskilstuna - stadens bästa?

Lär känna skolan 

Det finns sedan 2009 en ny privatskola i Eskilstuna där stort fokus läggs på hög kvalitet och mycket kunskap. Skolan i fråga är British Schools som grundades av Peter Klerell och Thomas Jarlsbo och som sedan sitt öppnande år 2009 har expanderat till att ha cirka 760 elever och 100 anställda läsåret 2016/2017. Förutom British Schools, som är en grundskola, finns även British Mini, en förskoleverksamhet som öppnade 2012 och som 2016 hade cirka 300 barn och 70 anställda. 

 

Skolans värderingar

Klerell och Jarlsbo utgår från fyra värderingar som enligt dem gör British Schools till Eskilstunas bästa skola. För dem är det viktigt att allt har en stark lärandekultur, alltså att fokus är på kunskap och att skapa en positiv miljö att lära sig i. Det är dessutom viktigt att ha ordning och reda när man lär sig, eftersom detta skapar trygghet och rutiner som underlättar lärandet. Alla skolor har för syfte att lära sina elever för livet, men British Schools tar steget längre och försöker väcka barnens inlärningslust och nyfikenhet som kommer gynna dem resten av livet, menar Klerell och Jarlsbo. Sist men inte minst satsar British Schools även på att förbereda sina elever för den internationella värld vi lever i idag. Detta görs, vilket är uppenbart av namnet på skolan, genom att sätta engelskan i fokus så att barnen får ett språkligt försprång jämfört med barn från andra skolor. 

 

 

Första steget 

British Mini är British Schools förskoleverksamhet där barnen från en tidig ålder får utveckla sin upptäckarlust. Här lär sig barnen nya saker på sina egna villkor genom lek som går som en röd tråd från deras första dag till dess att de ska börja förskoleklass. Fokus läggs här på att lära barnen empati och samspel samt att efter barnens egna förmågor lära ut läsning och skrivning på både svenska och engelska. 

 

”Learning is serious fun”

På British Junior Primary där elever i årskurs F-6 går får de lära sig om ”The Fine Art of Being Amazed” – alltså att det ska vara roligt och spännande att lära sig nya saker. Detta är speciellt viktigt i dessa tidiga skolår då det är viktigt att väcka elevernas kunskapstörst för att de ska vara framgångsrika även i högre årskurser och utbildningar, och för resten av livet, helt enkelt. British Junior Primary erbjuder eleverna de verktyg som behövs vid inlärning, samt lär dem att behandla varandra med respekt, förståelse och acceptans. Skolan liknar på många sätt vilken annan skola som helst, men blir unik i sättet den väver in engelskan i alla delar av undervisningen och tillvaron.

 

Förberedelse inför resten av livet

Efter British Junior Primary börjar eleverna i Junior Secondary, högstadiet årskurs 7-9. Nu är det dags att börja förbereda eleverna för fortsatta studier och den övriga världen på allvar, men det är viktigt att hålla fast vid mottot ”Learning is serious fun” även i de äldre åldrarna. Det är viktigt för personalen på Junior Secondary att eleverna verkligen känner att de har kunskap och är redo att möta världen. I dessa årskurser börjar engelskan ta en allt större plats, och det läggs extra fokus på den muntliga delen för att eleverna ska känna sig trygga i sin förmåga. 

 

Afternoon School

Förutom ordinarie skoltid erbjuder även British Schools något de kallar Afternoon School, en variant av fritidsverksamhet med fokus på skola och lärande. Denna verksamhet tar det som lärts ut under skoldagen och ger det en pedagogisk och lekful prägel. Syftet med Afternoon School är att fortsätta att hålla kunskapstörsten vid liv även efter skoldagens slut genom att skapa en röd tråd och kombinera lärande med lek och reflektion. På Afternoon School får barnen chans att repetera det de lärt sig, göra sina läxor, spela spel och många andra kunskapsorienterade former av lek på ett sätt som knyter ihop inlärandet på ett fint sätt och skapar en bra grund för eleverna att ta med sig ut i livet. 

Fler nyheter