Pumpservice i Nyköping

31 januari 2021 jonas olsson

En pump kan underlätta arbetet inom många områden. En fatpump kan exempelvis pumpa fyllningar i kakor och bakverk som vaniljbullar, men även användas till ämnen inom kemiteknisk industri. Men det finns även magnetdrivna pumpar som lämpar sig bra för de farligare vätskorna. Rätt pump bidrar till en bättre och säkrare arbetsmiljö, samtidigt som den underlättar och effektiviserar arbete. 

Olika ämnen och användningsområden ställer olika krav på pumparna. En pump som används inom livsmedelsindustrin innefattas även av särskilda hygieniska riktlinjer och bestämmelser och där får man heller inte använda samma pump till olika ämnen. En pump som används inom livsmedelsindustrin är tillverkad i rostfritt stål och andra av livsmedelsverket godkända material. Ska pumpen däremot användas till frätande ämnen som exempelvis svavelsyra måste den vara gjord av material som klarar den tuffa påfrestning. Pumpens storlek är beroende av mängden vätska eller volym, samt vilket tryck det är i systemet. 

 

Viktigt med regelbundet underhåll för att undvika avbrott i produktionen

Det kan vara svårt att själv veta vilken pump som lämpar sig bäst i verksamheten. Behöver man hjälp med att hitta rätt pump ska man vända sig till ett företag som är specialiserat på pumpservice i Nyköping. De har den kunskap som krävs och kan enkelt hitta den pump man behöver baserat på ämne, densitet, viskositet och temperatur. Men också om den ska användas inom livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin. kemteknisk industri etc. 

En pump som hela tiden används i verksamheten måste också regelbundet servas. På så vis undviker man att den går sönder och slipper då onödiga och kostsamma avbrott i produktionen. Ska man serva sina pumpar ska man vara noga med att anlita ett företag med lång erfarenhet av pumpservice. Företaget bör också använda sig av originaldelar samt har erfarenhet av just det märke som ni har på pumpen. På så vis upprätthålls säkerhet på bästa sätt och pumpen förblir ATEX-klassad.

Fler nyheter