Rensa lokalen med en virussanering

27 juli 2021 Lily Hansen

Att göra en virussanering kanske låter som något du sett på en film. Men det är mer vanligt och användbart än du kanske tror. Virussanering är en åtgärd som man oftast gör i lokaler där många människor vistas. Och man gör det för att inte fler ska bli smittade av viruset som finns i lokalerna. Men det behöver inte vara så att det är ett virus som riskerar att sänka hela planeten, så som det är på film.

En virussanering kan man göra exempelvis på sjukhus och ålderdomshem, där det finns en risk för att även de mer milda av virus kan ge mycket allvarliga effekter på de som smittas. Man kan även göra det på ett flygplan, tåg, kryssningsfartyg eller andra större färdmedel där man sitter instängd med andra människor och därmed är i högre risk att bli smittad. Och att även smitta andra.   

 

Säkra och friska lokaler att vistas i

Om man har en pandemi eller liknande som pågår, så är det också vanligt att man då och då gör en virussanering i lokaler där smitta lätt kan spridas. Det kan då till och med bli aktuellt att göra det i lokaler som man annars sällan sanerar. Som väntsalar på flygplatser eller tågstationer. Och går det något virus på en skola eller förskola så är det vanligt att man sanerar även där, för att inte alla barn ska bli sjuka.

En virussanering är något som man gärna kan kosta på sig i lokaler där många vistas, och där det dessutom blir en stor effekt om det blir en smittkälla. Barn som blir sjuka kan hinna smitta många personer, och även innebära att föräldrarna förlorar pengar på grund av vårddagar. Det är också mycket olyckligt ifall någon som inväntar en operation, eller som är nyopererad eller mycket sjuk, insjuknar även i enkel influensa.  

Fler nyheter