Så fungerar sjukförsäkringen – en guide för kvinnor

09 december 2022 Julia Zsiga

Sjukförsäkringen är en viktig del av vår sociala trygghet, men det kan vara svårt att förstå hur den fungerar och vad som gäller vid sjukdom. I denna guide går vi igenom grunderna i sjukförsäkringen och vad kvinnor behöver veta.

Vad är sjukförsäkring?

Sjukförsäkringen är en del av vårt sociala skyddsnät och finns till för att ge ekonomisk ersättning vid sjukdom eller skada. Genom att betala in en viss procent av din inkomst i form av socialavgifter finansierar du sjukförsäkringen. Om du blir sjuk och behöver vara hemma från jobbet kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Sjukpenningen ersätter en del av din inkomst och ska hjälpa dig att klara av din vardag även om du inte kan arbeta.

Vilka regler gäller vid sjukdom?

För att få rätt till sjukpenning måste du uppfylla vissa krav. Du måste till exempel ha en anställning och ha arbetat en viss tid innan sjukdomen inträffade. Du måste också ha en sjukdom eller skada som hindrar dig från att arbeta. Om du är sjuk längre än 14 dagar behöver du en läkarintyg för att kunna få sjukpenning. Det är viktigt att du skickar in intyget i tid för att undvika förseningar i ersättningen.

image

Vad gäller vid graviditet och förlossning?

Vid graviditet och förlossning finns det särskilda regler för sjukförsäkringen. Du har rätt till graviditetspenning från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning och fram till förlossningsdagen om du har anställning och inte kan arbeta på grund av graviditeten. Efter förlossningen har du rätt till föräldrapenning under viss tid. Föräldrapenningen kan tas ut av både mamman och pappan.

Vilka valmöjligheter finns?

Som försäkrad har du vissa valmöjligheter när det gäller sjukförsäkringen. Du kan till exempel välja att teckna en sjukvårdsförsäkring för att få tillgång till snabbare vård och behandling. Det är också möjligt att teckna en tilläggsförsäkring som ger extra ekonomiskt skydd vid sjukdom.

Läs mer på: https://www.afaforsakring.se/privatperson/sjukforsakring/las-mer-och-anmal

Fler nyheter