Vägmarkeringar – betydelse och tillämpning

07 augusti 2023 Maja Bergman Lindberg

editorial

Vägmarkeringar är kritiska för trafiksäkerheten. De ger tydliga anvisningar om körfält, vägkanter och andra viktiga aspekter på vägen. Men hur går processen till när dessa markeringar läggs på asfalt? Låt oss djupdyka i den fascinerande världen av vägmarkeringar.

Vad består vägmarkeringar av?

Vägmarkeringar görs oftast med speciella färger, som är tåliga mot slitage från fordon och väderförhållanden. Dessa färger innehåller ofta reflekterande partiklar, så att markeringarna syns tydligt även under ogynnsamma ljusförhållanden, som på natten eller under dåligt väder.

Förberedelse av ytan

Innan markeringarna påförs, måste den underliggande ytan vara ren och torr. Eventuell smuts, olja eller gammal färg kan påverka vidhäftningen av den nya markeringen. För att säkerställa bästa möjliga resultat, rengörs ytan noggrant, ofta med högtryckstvätt eller borstar.

vägmarkeringar

Applicering av markeringarna

När ytan är förberedd, påförs markeringarna med hjälp av specialmaskiner. Dessa maskiner fördelar färgen jämnt och i rätt mängd över ytan, för att säkerställa en jämn och varaktig markering. Ett annat sätt att applicera markeringar på vägar är genom termoplastisk vägmarkering. Denna metod innebär att en speciell termoplastisk massa värms upp tills den smälter och sedan appliceras på vägytan. När massan svalnar, härdar den och bildar en tålig markering.

Torkning och efterbehandling

Efter appliceringen av markeringarna, behöver färgen tid för att torka ordentligt. Torktiden kan variera beroende på typen av färg och de rådande väderförhållandena. Det är kritiskt att färgen får torka ordentligt, annars kan markeringarna skadas av passerande fordon. I vissa fall, särskilt vid användning av termoplastiska markeringar, kan ytterligare efterbehandling krävas. Detta kan inkludera applicering av ytterligare reflekterande partiklar eller andra material för att förbättra markeringens synlighet och hållbarhet.

Underhåll av vägmarkeringar

Med tiden kan vägmarkeringar blekna eller skadas på grund av slitage från trafik och väder. Därför är det viktigt med regelbundet underhåll. Detta kan inkludera omapplicering av färg eller andra behandlingar för att återställa markeringens synlighet och funktion.

Att tänka på vid vägmarkeringar

När vägmarkeringar utförs är det viktigt att tänka på trafiksäkerheten. Arbetsområdet bör avgränsas ordentligt för att skydda både arbetarna och trafikanterna. Dessutom är det viktigt att välja rätt tidpunkt för arbetet – idealiskt vid låg trafikvolym och gynnsamma väderförhållanden.

Fler nyheter