Lite info om magnetism och magnetpumpar

25 november 2022 Staffan Ehrlin

editorial

Lite info om magnetism och magnetpumpar

Vad är det och hur fungerar magneter? I den här artikeln kommer vi att utforska grunderna i magnetism och ta en titt på några av de olika typer av magneter som finns på marknaden idag. Vi kommer också att diskutera användningsområden för magneter och när det kan vara en bra idé att använda en magnetpump istället för en annan typ av pump.

Magneter är föremål som producerar ett magnetfält, vilket är en osynlig kraft som drar till sig vissa metaller. Magneter finns i olika former och storlekar, från små kylskåpsmagneter till stora industrimagneter som används för att flytta tunga föremål. De vanligaste materialen som används för att tillverka magneter är järn, kobolt, nickel och sällsynta jordartsmetaller som neodymium.

Magneter används i en mängd olika vardagliga tillämpningar, från de små magneterna i din telefon till stora permanentmagneter som används för att flytta fraktcontainrar. En av de mest intressanta användningsområdena för magneter är dock magnetpumpar. Magnetiska pumpar använder en elektrisk ström för att skapa ett kraftfullt magnetfält som sedan kan användas för att flytta vätska eller gas.

pumpservice - pumpar Stenungssund

Hur fungerar en magnetpump?

Magnetpumpar består av flera delar, bland annat en kropp, ett pumphjul, en stator och en rotor. Kroppen innehåller vätskan eller gasen som pumpas och pumphjulet används för att skapa sug. Statorn innehåller en elektrisk ström som leds genom spolen runtomkring och skapar ett kraftfullt magnetfält. Detta magnetfält interagerar med rotorn, som också är omgiven av en spole. När strömmen passerar genom statorn skapar den en kraft som får rotorn att snurra och flytta vätskan eller gasen.

Det finns många olika typer av magnetpumpar på marknaden i dag, från små dränkbara pumpar som används i hemakvarier till stora industriella pumpar som används i fabriker. I jämförelse är membranpumpar bäst lämpade för tillämpningar med låga flöden och är inte lika effektiva som magnetpumpar i tillämpningar med höga flöden.

Vill du veta mer om just magnetpumpar, eller behöver utföra service på din magnetpump så råder jag dig att kontakta en leverantör som sysslar med pumpar och pumpservice i Stenungsund.

Fler nyheter